איש מקליד במחשב

פרוטוקולים אסיפות כלליות

פרוטוקול אסיפה כללית 2021

פרוטוקול אסיפה כללית 12/06/2020

פרוטוקול אסיפה כללית 31/03/2019

פרוטוקול אסיפה כללית 20/03/2018

פרוטוקול אסיפה כללית 14/03/2017

פרוטוקול אסיפה כללית 15/03/2016

פרוטוקול אסיפה כללית 10/03/2015

פרוטוקול אסיפה כללית 11/03/2014

פרוטוקול אסיפה כללית 05/03/2013

פרוטוקול אסיפה כללית 06/03/2012

פרוטוקול אסיפה כללית 08/03/2011

פרוטוקול אסיפה כללית 02/03/2010