הזמנה לאסיפה כללית 2020

לחוברת המלאה לחצו על ההזמנה: