top of page
  • קאנטרי קלאב פולג

קול קורא לזיכיון של מסעדה/קיוסק ומזנון

קול קורא לזיכיון של מסעדה/קיוסק ומזנון בקאנטרי קלאב פולג.

למעוניינים יש לפנות למשרדי ההנהלה לקבלת פרטים וקביעת פרזנטציה.

טל': 09-8353637 | מייל: Office@m-cp.co.ilbottom of page