לינק להודעה על אסיפה כללית 28-03-2019

חברי עמותה יקרים שלום רב!

  1. ביום חמישי בתאריך 28 במרץ 2019 בשעה 20:00 תיערך האסיפה הכללית השנתית של העמותה.
  2. סעיף 19. א) בתקנון העמותה קובע את הכללים להגשת מועמדות לועד העמותה.
  3. סעיף 25 קובע את הכללים לבחירת ועדת הביקורת של העמותה. חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוך חברי עמותה בעלי זכות הצבעה.
  4. לעניין זכות ההצבעה והזכות להיבחר למוסדות העמותה, יודגש שלפי תקנון העמותה שאושר על ידי רשם העמותות, רק לחברי עמותה יש זכויות אלו, ואילו לעמיתי העמותה (מה שהיה מכונה “בעלי מניות סוג ב’ או ג’), אין זכות הצבעה או בחירה. חברי עמותה הם רק אלו שהינם בעלי בתים בפולג הישנה שהחברות בעמותה נובעת מהבעלות על הבית.
  5. רשימת המועמדים ופרטי האסיפה יפורסמו במהלך 30 הימים שלפני מועד האסיפה באתר האינטרנט של המועדון
  6. ניתן למצוא את תקנון העמותה באתר המועדון בתפריט אודות, תת תפריט תקנונים ונוהלים.

בכבוד רב,

הועד המנהל

20 בינואר 2019