בשל הביקוש המוגבר התווספו שתי שעות אימון של TRX מיד לאחר השעות בשיבוץ הקודם. שעות נוספות אלו יתבטלו באם הנוכחות לא תצדיק את התוספת.

ימים ושעות פעילות החוג:

יום א’
20:00-20:45
20:50-21:35  החל מ 14/10/2018 (שיעור נוסף זה יתבטל באם הנוכחות המצרפית תקטן)

יום ד’
20:15-21:00
21:05-21:50 החל מ 17/10/2018 (שיעור נוסף זה יתבטל באם הנוכחות המצרפית תקטן)