בשל דיסאינפורמציה שמופצת בשכונה בתקופה האחרונה, בהקשר עם החלפת כרטיסי הנייר לצ’יפים אלקטרונים, הועד מבהיר בזאת את הכללים לגבי כרטיסי ההזמנה (צ’יפים) שמקבלים חברי העמותה מתנה מהמועדון בעת הרישום כמנויים בתחילת כל שנה, כדלקמן:

  • כרטיסי נייר, שלא מודפסת עליהם הגבלת תוקף מפורשת, אינם מוגבלים בזמן והם מוחלפים בצ’יפ אדום בו חברי העמותה יכולים לעשות שימוש כל עוד הם מנויים פעילים במועדון ללא הגבלת זמן.
  • את ההזמנות אסור למכור ואסור להעביר לאחרים, הן נועדו אך ורק לחברי עמותה, להכניס איתם אורחים למועדון בעת היותם מנויים.
  • בזמן שחברי העמותה אינם מנויים פעילים, הצ’יפים שקיבלו יוקפאו, ויופשרו מחדש כאשר החבר יחדש את המנוי. כרטיסי ההזמנה משוייכים במחשב לחבר העמותה שקיבל אותם וכך ניתן לבדוק באם הוא מנוי פעיל.
  • בעת הכניסה למועדון באמצעות צ’יפ הזמנה בצבע אדום השומר אמור לוודא שהנכנס הינו אורח של חבר העמותה.

יודגש, שהטרמינולוגיה של המועדון מתייחסת לכרטיסים שנקנים בכסף ככרטיסי אורח, והכרטיסים שמחולקים חינם לחברי העמותה ככרטיסי הזמנה. כרטיסי אורח נמכרים אך ורק למנויים פעילים (חיצוניים וחברי עמותה) בכדי לאפשר להם להכניס אורחים שלהם למועדון, כרטיסי אורח לא נמכרים באופן חופשי לקהל הרחב. כרטיסי האורח משוייכים במחשב למנוי שרכש אותם. כרטיסי אורח מנייר יוחלפו לצ’יפ כתום כל עוד יש הוכחה שנרכשו בכסף מהמועדון.

כללים אלו נקבעו לפני שנים רבות ואין בהם כל חידוש. החידוש הוא בכך שהביצוע של הנהלים מנוהל על ידי מערכת בקרת הכניסה של המועדון.