בוצעה החלפה בשעות של הגילאים בחוג הכדורגל בכדי לתת מענה לבקשה של מנויים לאפשר לילדיהם להשתתף גם בחוג הכדורסל.
ההודעה על עידכון השעות של חוג הכדורסל פורסמה ב 30 בספטמבר, והן נשארות ללא שינוי מהודעה זו.

להלן השיבוץ של שני החוגים ליום רביעי:

כדורגל –
ד’-ה’     15:45-16:30
גן         16:30-17:15
ב’-ג’     17:15-18:00
א’        18:00-18:45

כדורסל-
ב’-ג’    15:45-16:30
ד’-ו’    16:30-17:15
גן+א’   17:15-18:00

אין שינוי בשעות והכיתות של ימי שני