בשל ביקוש גדול מהצפוי לחוג הברייקדאנס של נתנאל ביום א’ – החוג פוצל לשתי קבוצות לפי גילאים
לתשומת לבכם ששיעור הברייקדאנס ביום שלישי – מוגבל עד כיתות יב’

בחוג הבלט של מריאנה נעשתה הפרדה לכיתת מתקדמים.
ביום רביעי התחלת שיעורי הבלט נדחתה לשעה  15:45 בכדי להענות לבקשות המנויים שלא תהיה חפיפה מלאה לאקרובטיקה.

קישור ללוח החוגים העדכני הניתן להורדה במקומו הרגיל באתר