סבב מדריכים לשיעור ספינינג – שבתות חודש נובמבר

2/11/19   אלעד מרגלית
11:00-12:00

12:00-13:00

9/11/19   יאנוש

11:00-12:00

12:00-13:00

16/11/19   אלעד מרגלית

11:00-12:00

12:00-13:00

23/11/19   יאנוש 

11:00-12:00

12:00-13:00

30/11/19   ערן לשם

11:00-12:00

12:00-13:00