חברי עמותה יקרים, תודה למשתתפים בכינוס ההסברה על ענייני המועדון שהתקיים אתמול.
תודה על התמיכה העצומה בועד המנהל, בעיקבות הצגת פעילותו הרבה שהחלה מאפריל השנה, לאחר בחירתו.
לקחנו לתשומת ליבנו גם את ההערות לשיפור.
בברכה, ועד העמותה

הודעת הזימון לכינוס:

חברי עמותה יקרים, לבקשת רבים מכם, החליט הועד המנהל לקיים כינוס הסברה על פעילות הועד ולענות על שאלות המשתתפים.

הכינוס יערך באולם החיצוני ב 23 בדצמבר בשעה 20:00.

נודה על השתתפותכם