חוגים/שינויים ביטולים – אפריל

יום ראשון 21/4/19
– אלעד יחליף את סוזי שרוני בשיעור עיצוב וחיטוב בשעה 08:15-09:15
– אלעד יחליף את סוזי שרוני בשיעור בניית העצם ומתיחות בשעות 10:15-11:15 ו 09:15-10:15
– אלעד יחליף את יוליה שקולניק בשיעור עיצוב וחיטוב בשעה 18:30-19:30

יום שני 22/4/19
– אלעד יחליף את סוזי שרוני בשיעור בניית העצם ומתיחות בשעות 18:15-19:00 ו 17:30-18:15
– אלעד יחליף את סוזי שרוני בשיעור עיצוב וחיטוב בשעה 19:15-20:15

יום שלישי 23/4/19
– איילת תחליף את סוזי שרוני בשיעור עיצוב וחיטוב בשעה 08:15-09:15

יום רביעי 24/4/19
– איילת תחליף את יוליה שקולניק בשיעור עיצוב וחיטוב בשעה 08:15-09:15