ברייקדאנס ואקרובטיקה למחול

מדריך נתנאל בן אולון

ברייקדאנס:

יום א’
ד’ ומעלה 16:45-17:30
א’-ג’       17:30-18:15

יום ג’
א’-יב’      16:3017:15

אקרובטיקה למחול

יום ד’
עד כיתה ד’ 15:00-15:45
ה’ ומעלה    15:45-16:30