השתתפות בחוגי המועדון מותרת רק למנויים

הנהלת המועדון מבהירה שהשתתפות בחוגים במועדון הינה למנויי המועדון בלבד, או למי שהמועדון הסכים להכניסו תמורת תשלום מיוחד כנגד קבלה מהמועדון.

לא תורשה השתתפות בחוגים של אנשים שאינם מנויי המועדון, או שלא שילמו למועדון עבור השתתפותם בחוג. המועדון יפרסם לאלו חוגים הוא התיר כניסה בתשלום לכאלו שאינם מנויים. יודגש כי כרטיסי אורח בתשלום או הזמנות המחולקות חינם לחברי עמותה אינם מקנים זכות להשתתף בחוגים. נודה למנויים שידווחו להנהלת המועדון על שימוש לא ראוי או לא מורשה במשאבי המועדון.

השתתפות של אלו שאינם מנויים נקבעת בהסכמים של המועדון עם המדריכים, ולעיתים נקבע מודל של השתתפות בהכנסות עם המדריך בכדי לעודד אותו להביא הכנסות למועדון. בנוסף ישנן פעילויות בתשלום של מנויים המוסדרות גם הן בהסכמים של חלוקת הכנסות (לדוגמא: שיעורי שחיה פרטיים, סמינרים של קרב מגע, קייטנות, טיפולים וכדומה).

בשלב זה אושרה השתתפות של לקוחות שאינם מנויים רק לחוגי המחול של ויקי זלצברג, ולסמינרים של קרב מגע המתקיימים בחופשות בית הספר. המועדון שוקל לעניין זה פעילויות נוספות.

יתכן שבעבר המועדון העמיד לרשות מספר גורמים את מתקני המועדון לשימוש לעסקיהם הפרטיים ללא תמורה או בתמורה לא מספקת שאינה מכסה את עלויות המיזוג, החשמל, הביטוח והניקיון. אנו פועלים להסדיר קשרים עסקיים אלו אחד לאחד באופן שיהיה הגון לשני הצדדים. מספר גורמים שהדבר אינו מוצא חן בעיניהם מנסים להפעיל חברי עמותה למנוע את תהליך ההבראה הראוי. חברי העמותה מתבקשים שלא לעודד ניצול לא ראוי של משאבי המועדון.