כל המתאמנים בחדר הכושר מחוייבים לחתום על הצהרת בריאות הן על פי דרישת החוק והן לצרכי הביטוח.
מי שציין ולו הסתייגות אחת בהצהרה מחוייב בהצגת אישור מרופא על כשירתו להתאמן.
בכדי לאפשר בקרה נאותה, תוגבל הכניסה לחדר הכושר רק למי שעמד בכללים לעיל. הבקרה תתבצע באמצעות כניסה עם צ’יפ אלקטרוני דרך הקרוסלה בכניסה למכון הכושר.

החל מ 1 בנובמבר הכניסה למכון תותר רק באמצעות הצ’יפ. 

כללי התנהגות בחדר הכושר מועדון ספורט