חברי הועד המנהל:

אמנון סעדון – יו”ר
עו”ד אברהם ללום
יוסי קליין – גזבר
אהוד לוריא
לירן מזרחי
אייר גתי

מר אמנון סעדון – יו”ר נוכחי

עו”ד אברהם ללום יו”ר המועדון החל מיום ה- 01/09/2019

ועדת ביקורת:

אורין מור
שמעון זיגדון

מנהל המועדון:

דני מיכאלי משמש כמנהל מועדון הספורט רמת פולג החל מ 1 ביוני 2019, לאחר שנבחר והתמנה פה אחד על ידי הועד המנהל.
דני , הינו בעל ניסיון רב בניהול תפעול ואחזקה של מרכזי ספורט, בריכות וחדרי כושר במגוון תפקידים ברחבי הארץ.